Odstoupení od kupní smlouvy

Dle zákona 89/2012 Sb. v platném znění má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů.

Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího:

Kupující má právo objednávku stornovat kdykoli před jejím potvrzením a bez udání důvodu. Dle zákona 89/2012 Sb. v platném znění má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží pak musí být vráceno Kupujícím (na jeho náklady) na adresu Prodávajícího.

Prodávající není v žádném případě (ani proti úhradě) schopný zboží u Kupujícího vyzvednout. Dopravce, který zboží přivezl, má na autě připravené zboží k postupnému vydávání pro další zákazníky a nevrací se koncem dne zpět k Prodávajícímu.

Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě, kontaktujte nás na našem telefonním čísle 739 174 176 nebo emailu: info@kroftas.cz. Poskytneme Vám asistenci, aby Vaše odstoupení proběhlo v pořádku.

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o částku nutnou k navrácení do původního a kompletního stavu.

Pokud je zboží kompletní a nepoškozené, firmy vrací cenu zboží + dopravného (celková cena včetně dopravy při uzavření kupní smlouvy) na bankovní účet kupujícího (po předchozí domluvě) nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

VZOROVÝ FORMULÁŘ Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy KE STAŽENÍ ZDE:

Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího:

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku zejména v případě

  • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího
  • případně když se zboží již nevyrábí nebo nedodává
  • v případě zjevné chyby v ceně zboží (překlep, softwarová chyba, apod...).